Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu
Autonomicznej Lekarskiej Kasy Wzajemnej Pomocy

   
Przewodniczący  Antoni Marzec
 
Zastępca Przewodniczącego  Krystian Oleszczyk
 
Zastępca Przewodniczącego  Teresa Bieńko
 
Członek Zarządu  Maria Marciniak
   
Skarbnik  Piotr Przeorski
 
Zastępca Skarbnika  Grażyna Kocjan-Solarczyk
 
Sekretarz  Ewa Mężyk
 
 

Home l  Aktualności l  Skład Zarządu l  Skład Komisji Rewizyjnej l Statut Kasy l Druki do pobrania l Kontakt l RODO

© 2009-2022 Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy