Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Autonomicznej Lekarskiej Kasy Wzajemnej Pomocy

   
Przewodniczący  Ryszard Sobieraj
 
Zastępca Przewodniczącego  Tomasz Szczepański
 
Członek Komisji Rewizyjnej  Marek Planer
 
 

Home l  Aktualności l  Skład Zarządu l  Skład Komisji Rewizyjnej l Statut Kasy l Druki do pobrania l Kontakt l RODO

© 2009-2022 Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy