Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 
  WAŻNY KOMUNIKAT!
 


Dnia 10.10.2019 roku, lekarze obecni na Walnym Zebraniu członków Kasy, dokonali istotnych zmian w Statucie Kasy:

* Maksymalna kwota pożyczki 30.000 zł. z dwoma żyrantami lekarzami, spłata do 24 miesięcy.

* Od 01.01.2020 roku wpisowe wynosi 10,00 zł oraz składka miesięczna 10,00 zł.

Szczegóły w zakładce Statut Kasy lub pod numerem telefonu 32/73-13-416.

 
   WAŻNY KOMUNIKAT
 

ZMIANA SIEDZIBY KASY LEKARSKIEJ

NOWY ADRES:
ul. LOMPY 14 pok. 411
40-955 KATOWICE

NOWY NUMER TELEFONU:
32/ 73-13-416
 

   OPŁATY
 


Wpisowe - 10,00 zł

Składka członkowska - 10,00 zł miesięcznie
 

   POŻYCZKI
 


Pożyczka maksymalnie do 30.000 zł z dwoma żyrantami lekarzami, spłata do 24 miesięcy.
 

   ODPRAWY I ZAPOMOGI
 


Odprawa pośmiertna - 2500 zł

Zapomoga losowa - 250 zł
 

   KONTO
 
  PKO BP II O/KATOWICE
  02 1020 2313 0000 3502 0019 9042
 
 
 
 
 

Home l Aktualności l Skład Zarządu l Skład Komisji Rewizyjnej l Statut Kasy l Druki do pobrania l Kontakt l RODO

© 2009-2022 Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy