Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 
  WAŻNY KOMUNIKAT!
 


Decyzją Walnego Zebrania Członków Kasy z dnia 12.10.2023 roku od 01.01.2024 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany:

OPŁATY:
* Wpisowe 50,00 zł
* Składka członkowska 20,00 zł miesięcznie

POżYCZKI

Pożyczka maksymalnie do 30.000,00 zł z dwoma żyrantami lekarzami, spłata do 18 miesięcy. Koszty manipulacyjne 6% od kwoty udzielonej pożyczki

ODPRAWY

Odprawa pośmiertna - 2600,00 zł

 
 
 
   OPŁATY
 


Wpisowe - 10,00 zł

Składka członkowska - 10,00 zł miesięcznie
 

   POŻYCZKI
 


Pożyczka maksymalnie do 30.000 zł z dwoma żyrantami lekarzami, spłata do 18 miesięcy.
 

   ODPRAWY
 


Odprawa pośmiertna - 2500 zł

   KONTO
 
  PKO BP II O/KATOWICE
  02 1020 2313 0000 3502 0019 9042
 
 
 
 
 

Home l Aktualności l Skład Zarządu l Skład Komisji Rewizyjnej l Statut Kasy l Druki do pobrania l Kontakt l RODO

© 2009-2023 Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy