Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy
przy Zarządzie Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 
 

 

AUTONOMICZNA LEKARSKA KASA WZAJEMNEJ POMOCY
w Katowicach,

ul. Lompy 14 pok. 411
40-955 Katowice

tel./fax:  032 73 - 13 - 416

e-mail: biuro@kasalekarska.katowice.pl


Godziny otwarcia:

poniedziałek 8.00 - 15.30
wtorek 8.00 - 15.30
środa 8.00 - 15.30
czwartek 8.00 - 15.30
piątek 8.00 - 15.30
 
Konto:
  PKO BP II O/KATOWICE
  02 1020 2313 0000 3502 0019 9042
 
 
 

Home l Aktualności l Skład Zarządu l Skład Komisji Rewizyjnej l Statut Kasy l Druki do pobrania l Kontakt

© 2009-2022 Autonomiczna Lekarska Kasa Wzajemnej Pomocy